מדור משפטי: אופניים חשמליים, כלי רכב?

שוב סוגיית האופניים החשמליים על הפרק, אולם סוף סוף יש הכרעה של בית משפט עליון אשר מחייבת את כל בתי המשפט