מדור משפטי | גרסה מול גרסה – מה עושים? 

על התובע מוטלת חובת ההוכחה בתביעת נזקי רכוש, אבל מה עושים שזאת מילה שלו מול מילה של הנתבע? עורכת דין ענת ברדה על מורכבות הנושא