בכל מחיר?/ מיני קאנטרימן במבחן דרכים

בכל מחיר?/ מיני קאנטרימן במבחן דרכים

עם מימדים מוגדלים ותג מחיר נפוח, המיני היחיד בקאנטרימן הוא רק בשם

המשך קריאה