0-100 קמ"ש בחצי שנייה עם טרקטורון שפועל על מים

0-100 קמ"ש בחצי שנייה עם טרקטורון שפועל על מים

התלת שיצר פרנק גיסי מאיץ בהנעת מים תחת לחץ אוויר כמו שום דבר אחר, 5 ג'י עד 258 קמ"ש

המשך קריאה