מוטו GP ספרד: הונדה בפול – אבל עם קראצ'לו

מוטו GP ספרד: הונדה בפול – אבל עם קראצ'לו

0.9 שנ' מכסה 12 רוכבים ראשונים על הגריד למירוץ בחרז ביום א' שעה 15:00 שעון ישראל

המשך קריאה