נלחמים ביחד –  מפגש עמותות הרכב נרתמות למען רון

נלחמים ביחד – מפגש עמותות הרכב נרתמות למען רון

אז חשבתם שמועדוני רכב זה רק עשן צמיגים ודיונים על הזרקת דלק, אבל חברות אמת ועזרה הדדית הם חלק בלתי נפרד מהקהילה

המשך קריאה