fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

voge מוטו24 רביעי מתחת לתפריט
אלבר טריומף מתחת ל-menu – אמצע 3
אודי דגן מתחת לתפריט
זונטס מתחת לשורת לוגו – אמצע 1
cristalino קובית צד xi
מטרו באנר שמאל הכי עליון
מידלנד שחורי 140 על 70
אלבר טריומף קוביה עליון
תמוז
עופר אבניר קוביה שמאל
מוטוטאץ דקר
אישימוטו באנר קוביה שמאל
HJC
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
voge מוטו24 באנר
סטפן
אודי דגן 140 על 70

עו"ד ענת ברדה | ביטוח תאונות אישיות – מה זה?

עו"ד ענת ברדה | ביטוח תאונות אישיות – מה זה?

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח אותו ניתן לרכוש עבור תשלום חודשי קבוע (פרמיה) והוא מפצה את המבוטח במקרה של פגיעה בתאונה, על פי הכיסוי הביטוחי אותו רכש המבוטח.

סכום הפיצויים משתנה מפוליסה לפוליסה והוא נקבע בעת רכישת הביטוח, שכן על בסיסו נקבעת הפרמיה החודשית שעל המבוטח לשלם. ככל שירכוש המבוטח כיסוים מקיפים יותר הוא ישלם פרמיה חודשית גבוהה יותר.

חשוב לציין כי במקרה של כפל ביטוחים (מבוטח שרכש יותר מפוליסת תאונות אישיות אחת) – אכן יוכל אותו מבוטח לתבוע על אותו מקרה כל פוליסה בנפרד.

 

הכיסויים הסטנדרטים והמקובלים בפוליסות אלה הם למקרה של מוות, נכות רפואית צמיתה, אובדן כושר עבודה, שברים, כוויות, אישפוז, סיעוד וכיוצ"ב:

מוות – סכום כסף חד פעמי אותו מקבלים במקרה של מוות כתוצאה מתאונה. הזכאות היא למי שהמבוטח ציין את שמו כמוטב בפוליסה.

נכות רפואית צמיתה – סכום כסף חד פעמי אותו זכאי המבוטח לקבל במקרה שנותרה לו נכות רפואית צמיתה כתוצאה מתאונה, בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו לו. הסכום הנקוב בפוליסה הוא למקרה של 100% נכות, הסכום המגיע למבוטח נגזר ממכפלת סכום זה ואחוזי הנכות אשר נותרו למבוטח. חשוב לדעת שיש חברות ביטוח אשר מבצעות התאמות ועל כן יש לבדוק האם כוללת הפליסה חישוב מתואם של נכויות בהתאם לאיבר שנפגע, שכן במקרה כזה ביצוע ההתאמה יפחית למעשה את הפיצוי אותו יקבל המבוטח.

אובדן כושר עבודה – סכום כסף, בד"כ חודשי, אותו יקבל המבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה, ואולם בד"כ הוא מתחיל רק אחרי תקופת המתנה, והוא מוגבל בזמן הנקוב בפוליסה ולכן יפסק לאחר התקופה הקבועה בפוליסה.

שברים / כוויות – סכום כסף חד פעמי אשר נקוב בפוליסה אותו זכאי הנפגע לקבל במקרה שנגרמו לו שבר או כוויה כתוצאה מתאונה. 

אישפוז – סכום כסף אותו זכאי המבוטח לקבל עבור כל יום אישפוז כתוצאה מתאונה, כאשר בד"כ קיימת תקופת המתנה שרק לאחריה יתחיל הפיצוי.

סיעוד – כאשר תאונה הופכת מבוטח לסיעודי הוא יהיה זכאי בד"כ לסכום חודשי מסוים אשר נקבע בפוליסה, למשך התקופה בה היה סיעודי. בד"כ גם פה קובעת הפוליסה הגבלה לתקופה מקסימלית שלאחריה יופסק התשלום. ההגדרה של מצב סיעודי מופיעה בפוליסה ובעת רכישת ביטוח כזה חשוב להבין אותה.

 

החרגה לרכב דו גלגלי שימו לב כי בפוליסות כאלה יש לעיתים רבות כסטנדרט החרגה לרכב דו גלגלי ואז אם מתרחשת תאונה עם אופנוע המבוטח כלל לא זכאי לפיצוי והפוליסה מאבדת למעשה את חשיבותה. כמו כן יש לשים לב כי לעיתים קיימת החרגה לאופנוע מעל נפח מסוים.

לכן – בעת רכישת ביטוח כזה – וודאו כי לא קיימת החרגה כזו בפוליסה!

ככל שהחרגה כזו קיימת – ניתן לשלם תוספת פרמיה ולבטל את ההחרגה.

 

התיישנות – ההתיישנות לתביעה בגין ביטוח תאונות אישיות היא 3 שנים בלבד. המשמעות היא שצריך להגיש תביעה לבית המשפט תוך 3 שנים מיום אירוע התאונה, אחרת התביעה מתיישנת ולא ניתן לתבוע כלל. שימו לב כי הגשת מכתב או טפסי תביעה לחברת הביטוח אינה נחשבת הגשת תביעה והיא לא עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

התגובות סגורות לפוסט זה.

עופר אבניר מגדל ימין