fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

דיאלים 204 על 35
מתחת לשורת MENU מטרו
דיאלים 204 על 35
בנלי שורת MENU
מטרו באנר שמאל הכי עליון
הווסקוורנה באנר שמאל
הארלי שמאל
עופר אבניר קוביה שמאל
טריומף קוביה
אישימוטו באנר קוביה שמאל
אלבר מוטושופ קוביה 140 מרכז
מידלנד שחורי 140 על 70
סטפן
לרט
תמוז
לרט
אגוסטה HM קוביה הכי עליון
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
HJC

עו"ד ענת ברדה | הוצאות רפואיות מתאונת דרכים

עו"ד ענת ברדה | הוצאות רפואיות מתאונת דרכים

העיקרון העומד בבסיס תורת הפיצויים בנזיקין הוא עיקרון השבת המצב לקדמותו, לפיו על חברת הביטוח לפצות את הנפגע באותו סכום אשר באמצעותו יועמד הנפגע, ככל האפשר, באותו מצב בו הוא היה נתון אלמלא התאונה. על בסיס עקרון זה נקבע כי הנפגע זכאי לפיצויים בגין הוצאות רפואיות שהוציא לאחר הפגיעה, הנחוצות באופן סביר לשם החזרת המצב לקדמותו.

מדובר בראש נזק מיוחד אשר יש להוכיחו – הן בדבר הצורך בהוצאתו והן בדבר הוצאתו בפועל, לפיכך חשוב מאוד לשמור העתקים של כל ההוצאות אשר נגרמו כתוצאה מהתאונה.

החל משנת 2010 ועל פי חוק ההסדרים החדש, נפגעי תאונות דרכים זכאים לקבל את הטיפול הרפואי הקבוע בסל הבריאות במסגרת הקופה. כמו כן נפגעי תאונות דרכים זכאים לפטור מתשלום ההיטלים או ההשתתפות העצמית בעת קבלת טיפול רפואי שקשור לתאונה.
אם הנפגע נזקק לבדיקות, מעקבים וטיפולים רפואיים אשר כלולים בסל הבריאות וניתנים בקופת החולים או לתרופות הכלולות בסל הבריאות – הרי שלא גובים ממנו השתתפות עצמית.
על מנת לקבל את הפטור מהתשלומים, על הנפגע למלא בקופת החולים הצהרה על מעורבות בתאונת דרכים ולצרף אישור משטרה.

הפסיקה קבעה כי אם התובע יכול לקבל טיפול רפואי ללא תמורה בקופת החולים – עליו לקבל את הטיפול שם ולא לגולל על חברת הביטוח הוצאות שאינן נחוצות.

האם באמת מאז חוק ההסדרים החדש אין לנפגע תאונות דרכים הוצאות רפואיות ?? כמובן שיש:

1. במצב שבו קופת החולים מסרבת להחזרים לטיפול שקיים באופן עקרוני בסל שירותי הבריאות ואולם הנפגע הספציפי לא זכאי לו.
על מנת להוכיח בבית המשפט אילו הוצאות לא החזירה קופת החולים – חשוב מאוד לאחר הדיווח בקופת החולים על תאונת הדרכים, לרכז את כל הקבלות ולפנות לקופת החולים בבקשה לקבלת החזר. ככל שקופת החולים מסרבת להחזיר קבלה כזו או אחרת – יש לדרוש מכתב סירוב המציין את סיבת הסירוב. כך יוכל הנפגע, בהמשך, להוכיח בבית המשפט איזה הוצאות חברת הביטוח צריכה להשיב לו, מאחר ולא הוחזרו על ידי קופת החולים.

2. כאשר מדובר בטיפול אשר אינו כלול בסל הבריאות.
בבית המשפט עדיין ניתן לבקש החזר על הוצאות רפואיות אשר אינן כלולות בסל הבריאות, ואולם זאת לאחר שמומחה מטעם בית משפט קבע את הצורך באותם טיפולים.

בכל מקרה בבית המשפט צריך להציג קבלות ולכן חשוב מאוד לשמור קבלות על הוצאות רפואיות אשר נגרמו לכם שכן מדובר בראש נזק מיוחד כלומר ראש נזק שיש להוכיח אותו ודרך ההוכחה הינה באמצעות קבלות על הוצאות ששילמתם.

ומה בדבר רופא פרטי / טיפול פיזיוטרפיה פרטי וכיוצ"ב? ככלל, נפגע אשר בוחר לבצע טיפול אשר קיים בתוך סל הבריאות באופן פרטי יישא בעצמו בעלות טיפולים אלה שכן הוא לא עומד בחובת הקטנת הנזק, אלא אם כן יצליח לשכנע את בית המשפט כי הטיפול הפרטי היה מוצדק בנסיבות העניין.

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים.
לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-6355558.

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין
הונדה מגדל שמאל