fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

מטרו ימין 4
אלבר טריומף מתחת ל-menu – אמצע 3
cristalino מתחת לתפריט xi
זונטס מתחת לשורת לוגו – אמצע 1
cristalino קובית צד xi
מטרו באנר שמאל הכי עליון
מוטוטאץ דקר
עופר אבניר קוביה שמאל
אישימוטו באנר קוביה שמאל
תמוז
מידלנד שחורי 140 על 70
אלבר טריומף קוביה עליון
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
אודי דגן 140 על 70
HJC
סטפן
voge מוטו24 באנר

תאונת עבודה: חשיבות הגרסה הראשונית

תאונת עבודה: חשיבות הגרסה הראשונית

בחרתי להציג בפניכם פסק דין שניתן ממש בימים אלה אשר עוסק בשאלה האם כל אירוע בדרך לעבודה ייחשב לפגיעה בעבודה, ואשר הדגיש שוב את חשיבות מתן הגרסה הראשונה.

התובעת במקרה זה טענה בבית המשפט כי תוך כדי ירידה מאוטובוס, בדרכה לעבודה, הניחה את כף רגלה בקצה המדרכה בתנועה סיבובית וחשה בכאב בברכה הימנית.
המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה והיא הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, גם שם החליט בית המשפט לדחות את תביעתה.

לכאורה מפתיע, שהרי חוק הביטוח הלאומי קובע כי תאונה היא אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיזית וכתוצאה ממנה לאובדן כושר התפקוד, ובהמשך קבעה הפסיקה כי יש להוכיח קשר סיבתי עם סיכון הדרך ועם זמן הדרך, כלומר תאונה שאירעה בזמן היותו של המבוטח בדרך ועקב סיכוני הדרך. למונח סיכוני דרך נקבעה פרשנות מאוד מרחיבה וזה כולל את כל הסיכונים הצפויים ואולי אף אורבים למי שעושה דרכו בהליכה ברשות הרבים, כגון: חציית רחוב בלתי זהירה, עלייה חפוזה על מדרכה, היתקלות בשל אי תשומת לב בחפץ או בגוף זר, דריכה בלתי נכונה על הכביש או מעידה גם אם נגרמו ברשלנות. עוד נקבע כי למעשה הגבול הוא באותם מקרים בהם התאונה אירעה בשל סיבה פנימית גרידא ללא כל תרומה של גורם חיצוני כגון מחלה או חולשה פנימית.

אז מה בעצם השתבש?
בית המשפט פשוט לא קיבל את גרסת התובעת לגבי אופן התרחשות התאונה. בית המשפט ציין כי אם היה מדובר בדריכה לא נכונה כפי שתוארה בעובדות התביעה אז כן היו מקבלים את תביעתה אבל במקרה הספציפי שבו עסקו – התובעת לא החליקה, לא נפלה וגם לא מעדה. היא לא נפגעה מדבר ואין שום גורם חיצוני שגרם לפגיעתה, כך שלכל היותר מדובר בגורם פנימי.
בית המשפט הגיע למסקנה זו מאחר ולא קיבל את גרסתה שסובבה את הרגל וקבע כי הכאבים בברך החלו ללא כל סיבה חיצונית או אירוע תאונתי, מהסיבה הפשוטה שבמסמכים הרפואיים מיד בסמוך לתאונה – התובעת כלל לא טענה שביצעה תנועה סיבובית או תנועה לא טובה, ויותר מזה – אמרה מפורשות שלא אירעה לה חבלה. גרסתה הראשונה היתה שירדה מן האוטובוס וחשה כאבים.
בית המשפט העדיף את הגרסה הראשונית שבאה לידי ביטוי במסמכים הרפואיים ולא את העדות של התובעת בבית המשפט.

וזו בדיוק החשיבות של פסק הדין המדובר – הגרסה הראשונית ניתנת בטרם מודע התובע להשלכות המשפטיות של גרסתו ולפיכך היא עדיפה על גרסה מאוחרת אשר ניתנה לאחר שהתובע כבר מודע למה שעליו לטעון.


 

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים. 

עו"ד ענת ברדה

לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-635555

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין