fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

מטרו ימין 4
קאברג שחורי 205 על 35
cristalino מתחת לתפריט xi
זונטס מתחת לשורת לוגו – אמצע 1
מטרו באנר שמאל הכי עליון
cristalino קובית צד xi
תמוז
אישימוטו באנר קוביה שמאל
מידלנד שחורי 140 על 70
עופר אבניר קוביה שמאל
מוטוטאץ דקר
אלבר טריומף קוביה עליון
voge מוטו24 באנר
אודי דגן 140 על 70
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
HJC
סטפן

עו"ד ענת ברדה | חשיבותה של העדות במשטרה

עו"ד ענת ברדה | חשיבותה של העדות במשטרה

לעדות הראשונה, אותה אנו נותנים במשטרה מיד לאחר התאונה, חשיבות רבה בתביעה בגין נזקים אשר נגרמו לרכוש (לאופנוע) כתוצאה מהתאונה בבית המשפט.

חשוב למסור עדות מדויקת ומפורטת ככל שניתן וחשוב שהיא תתאים לאמור בכתב התביעה ולעדות שנותנים בשלב מאוחר יותר בבית המשפט.

חוסר דיוק, שינוי גרסאות וסתירות יביא במקרים רבים לדחיה של התביעה.

 

מקרה שהיה כך היה:

רוכב אופנוע תבע בעל רכב על הנזקים אשר נגרמו לאופנוע שלו כתוצאה מתאונת דרכים.

גרסת התובע – רוכב אופנוע – נסע בכיכר ולפתע נכנס לכיכר רכב אחר וניסה להשתלב בתוך הכיכר ופגע באופנוע שלו וגרם לו לנזקים אשר פורטו בדוח שמאי.

גרסת הנתבע – נהג הרכב –  הוא הגיע לכיכר עצר והסתכל שמאלה, הכיכר הייתה פנויה והוא נכנס לכיכר. הרכב שנסע לפניו בלם ולכן גם הוא נאלץ לבלום אחריו, ובשלב זה הופיע האופנוע משמאל, הוא שמע חריקה, הסתכל שמאלה שנייה ולאחר מכן הרגיש מכה מהאופנוע בדלת שלו.

 

רוכב האופנוע העיד בבית המשפט וסיפר כי :

  1. לאחר שנכנס לכיכר הגיע מימין רכב הנתבע וחסם לו את הצומת (גלש לתוך הצומת).
  2. הוא צפר לנתבע והנתבע נבהל ונעמד.
  3. ואז האופנוע פגע קלות בדלת של הרכב.
  4. הוא היה כבר בתוך הכיכר לפני שהגיע רכב הנתבע.
  5. הוא היה במהירות התחלתית ונסע במהירות של כ- 10 קמ"ש.
  6. בהמשך הוסיף כי נעצר והחליק עם האופנוע (היה שמן על הכביש) ואז נגע ברכב  ונפל.

 

הנתבע הציג בבית המשפט את תיק המשטרה ובין היתר את העדות הראשונה אשר ניתנה על ידי רוכב האופנוע במשטרה ומתיק זה ניתן ללמוד כי:

  1. התובע לא אמר במשטרה שצפר לרכב הנתבע.
  2. על פי עדותו הוא נכנס לכיכר, ראה את רכב הנתבע גולש לכוון הכיכר, התחיל לבלום עם שתי הידיים כדי למנוע את התאונה ונגע בדלת של הנהג והאופנוע נפל.

 

בית המשפט קבע כי קיימת חוסר התאמה בין עדות התובע במשטרה לבין עדות התובע בבית המשפט, לפחות בשתי נקודות עיקריות:

  1. עניין הצפירה שצפר או לא צפר – במשטרה לא הזכיר את עניין הצפירה ורק בבית המשפט טען שצפר לרכב הנתבע.
  2. עניין ההחלקה – במשטרה לא אמר שהחליק ורק בבית המשפט טען שהחליק והסביר שהיה שמן על הכביש.

לעומת זאת העדות של הנתבע תואמת את עדותו במשטרה.

לפיכך קבע בית המשפט כי עדותו של התובע לא הייתה עקבית, היה שוני של גרסאות בין עדותו במשטרה לבין עדותו בבית המשפט, במצב זה, נדחתה תביעתו של התובע – רוכב האופנוע.

מקרה זה הוא בעצם דוגמא למצב שבו תיקן מעט התובע את העדות שנתן במשטרה והוסיף לה פרטים בבית המשפט ולמרות שלא הייתה סתירה מהותית, עצם התיקונים והתוספות השאירו רושם לא אמין בבית המשפט.

 

לכן חשוב מאוד:

כאשר ממלאים את טופס ההודעה במשטרה – למסור עדות מדויקת מפורטת ומלאה.

כאשר מגישים תביעה בבית משפט, מומלץ להוציא ולצלם את תיק המשטרה ואת העדויות שבו.

 

האמור לעיל הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

התגובות סגורות לפוסט זה.

עופר אבניר מגדל ימין