fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

מטרו ימין 4
קאברג שחורי 205 על 35
cristalino מתחת לתפריט xi
זונטס מתחת לשורת לוגו – אמצע 1
cristalino קובית צד xi
מטרו באנר שמאל הכי עליון
אישימוטו באנר קוביה שמאל
מידלנד שחורי 140 על 70
אלבר טריומף קוביה עליון
תמוז
עופר אבניר קוביה שמאל
מוטוטאץ דקר
HJC
voge מוטו24 באנר
אודי דגן 140 על 70
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
סטפן

עו"ד ענת ברדה | תאונה עצמית ולא מאמינים לך? מה עושים?

עו"ד ענת ברדה | תאונה עצמית ולא מאמינים לך? מה עושים?

מה עושים כשחברת הביטוח לא מאמינה שאירעה לך תאונה?

כאשר מעורבים בתאונה מספר כלי רכב, בדרך כלל לא עולה ספק בנוגע לעצם העובדה שאכן אירעה תאונה ולאחר בדיקת הכיסוי הביטוחי ניתן לעבור לבחינת גובה הפיצוי לו זכאי הנפגע.

אולם כאשר התאונה היא תאונה עצמית קשה יותר להוכיח שאירעה תאונה.

במקרים אלה, בהם אין צד נוסף אשר מעורב בתאונה מומלץ מאוד לנהוג בדרך אשר תעזור לכם להוכיח כי אכן אירעה תאונה, וזאת ניתן לעשות בכמה דרכים:

עדים מומלץ מאוד לקחת פרטים מלאים של עדים אשר ראו את התרחשות התאונה ויכולים להעיד שאכן נפלתם עם האופנוע. מומלץ לרשום את השם המלא, מספר תעודת הזהות, כתובת וטלפונים. לעד אובייקטיבי שאין לו היכרות איתכם יש משקל חשוב בבית המשפט.  

דו"ח פעולה של המשטרה – כאשר המשטרה מגיעה למקום התאונה היא ממלאת דו"ח פעולה ובו תיאור זירת האירוע ופרטים אודות התאונה ואופן התרחשותה. המצאת דו"ח כזה משוטר שהיה במקום התאונה יכול גם הוא לעזור וניתן לקבלו במשטרה, על פי מספר התיק ו/או מספר תעודת זהות.

מד"א – פינוי באמבולנס ממקום התאונה יכול גם כן להוכיח שאכן הייתה תאונה, שהרי צוות מד"א מגיע למקום התאונה, בודק את הנפגע ומפנה אותו לבית החולים. חשוב לקבל העתק מן הדו"ח אשר ממלאים נציגי מד"א במקום התאונה ולשמור אותו ביחד עם שאר מסמכי התאונה. במקרה בו הגיע צוות מד"א למקום התאונה אך בחרתם שלא להתפנות, מומלץ לקבל מהצוות דו"ח אשר מעיד על הגעתם למקום ובדיקתכם במקום.

נזקי רכוש – כאשר נגרמים לאופנוע נזקי רכוש בתאונה הם יכולים להוות נתון נוסף אשר יספק את חברת הביטוח בשאלת עצם קרות התאונה. לכן חשוב מאוד לשמור ולהציג את החשבונית/קבלה על תיקון הנזקים אשר נגרמו לאופנוע, או במקרה שבו אינכם מתכוונים לתקן את האופנוע – לקבל הצעת מחיר בכתב בנוגע לתיקון כל הנזקים אשר נגרמו בתאונה. חשוב מאוד שלא לדחות את הפניה למוסך ולבצעה קרוב ככל שניתן למועד התאונה. כמו כן מומלץ לצלם במצלמה את הנזקים אשר נגרמו לאופנוע ולהציג את התמונות.

יודגש כי הצגת נזקי הרכוש אינה על מנת לקבל החזר מהביטוח על נזקים אלה, שכן פוליסת ביטוח החובה אינה מכסה נזקי רכוש אלא אך ורק נזקי גוף ומטרת הצגת הנזקים היא אך ורק על מנת להמציא "משהו נוסף" לצורך הוכחת אירוע התאונה.

פוליגרף – כמוצא אחרון קיימת בדיקת הפוליגרף אשר ככלל, אינה מומלצת, וחשוב לדעת שלא ניתן לחייב אדם לעבור בדיקה כזו. בהקשר זה אציין רק כי כאשר אדם מסכים לעבור בדיקת פוליגרף הרי שתוצאותיה עשויות לחייב אותו גם בבית המשפט, מאחר והבדיקה נעשתה בהסכמה ולכן יש לבדוק היטב מה אומר הסכם הפוליגרף עליו חותמים עם חברת הביטוח.

 

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים.
לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-6355558.

 

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין