fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

מטרו ימין 4
אלבר טריומף מתחת ל-menu – אמצע 3
דוקאטי מתחת לתפריט – אמצע 2
זונטס מתחת לשורת לוגו – אמצע 1
מטרו באנר שמאל הכי עליון
cristalino קובית צד xi
עופר אבניר קוביה שמאל
תמוז
אלבר טריומף קוביה עליון
מידלנד שחורי 140 על 70
מוטוטאץ דקר
אישימוטו באנר קוביה שמאל
voge מוטו24 באנר
סטפן
HJC
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
אודי דגן 140 על 70

בשעה טובה מיסוי כלי רכב תחרותיים חזר ל-19.2%

בשעה טובה מיסוי כלי רכב תחרותיים חזר ל-19.2%

גיא בן ברק

כן בגלל הבחירות לא בגלל בחירות מה זה משנה, העיקר שמיסוי כלי הרכב הספורטיביים המשמשים לתחרויות בלבד חזר לפני יומיים לשיעורו הנמוך מלפני שנתיים ויעמוד מעתה ועד 2016 על 19.2%. כזכור הועלה המס לשיעור מטורף של 72% על אופנועים, ממש כפי שמשלמים על אופנועים לכביש הציבורי, לפני שנתיים כתוצאה מחשד האוצר כי "כלי הרכב אינם משמשים רק לתחרויות", כתוצאה מכך קפא תחום התחרויות המוטוריות בישראל, היבואנים חדלו כמעט לחלוטין מליבא אופנועי מירוץ וחזר עידן ההברחות. אולם כאמור לפני ימים אחדים חתם שר האוצר, כעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, על צו המחזיר את שיעור המיסוי לרף הנמוך ואפשר לנשום לרווחה.
אנו מביאים את הנוסח המלא של הודעת משרד האוצר כפי שפרסם בפייסבוק דני אנגלברג ראש תחום האופנועים בהתאחדות הספורט המוטורי:

"ראש הממשלה בנימין נתניהו, המשמש כממלא מקום שר האוצר, חתם היום על תיקון לצו תעריף המכס המאפשר הטלת מס קנייה מופחת בשיעור של 19.2% בלבד על כלים תחרותיים המיועדים לנהיגה ספורטיבית, כפי שהיה נהוג בשנת 2013. הצו ייכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות.
 
במהלך שנת 2013 הופעלה הוראת שעה לפיה מס הקנייה על כלים תחרותיים (בהם אופנועים, קארטים, באגי, מכוניות וכד') עמד על 19.2%, במקום שיעור של 83% מס המוטל על כלי רכב פרטיים ו- 72% על אופנועים. בבדיקה שנערכה עלה חשד כי חלק מהכלים שיובאו לא שימשו בפועל לנהיגה ספורטיבית ועל כן, הוראת השעה לא הוארכה באותה המתכונת. 
 
לאור הממצאים של הבדיקה, בהוראת השעה החדשה נערכו התאמות על מנת להבטיח שימוש בכלים אלו אך ורק למטרות ספורט במתחמים מורשים. הדרישות החדשות כוללות חובת הגשת אישור הרשות לנהיגה ספורטיבית לייבוא הכלי, הצגת רישיון נהיגה ספורטיבית בתוקף ועוד. נוהל מפורט לפיו ייושם הצו, יתפרסם מיד אחרי פרסום הצו ברשומות. 
 
יובהר כי תשלום המס המופחת מותנה בשימוש בפועל בכלי תחרותי לנהיגה ספורטיבית כהגדרתה בחוק, ומי שיימצא עושה שימוש לא מורשה בכלי – צפוי לעונשים ולתשלום הפרש המסים. יצוין כי גם עתה, שימוש בכלי למטרה אחרת מלבד נהיגה ספורטיבית מהווה עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר. 
 
יצוין כי הטבה זו הנה בגדר הוראת שעה עד 30.6.2016. בסיום תקופה זו, שנועדה לאפשר לרשות לנהיגה ספורטיבית לבצע את התיקונים הנדרשים בחקיקה על מנת לאפשר בקרה ואכיפה מירביים, רשות המסים תבחן אפשרות להאריך את הוראת השעה או להפכה לקבועה."

גלריה

3 תגובות ל בשעה טובה מיסוי כלי רכב תחרותיים חזר ל-19.2%

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין