fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

מטרו ימין 4
קאברג שחורי 205 על 35
אודי דגן מתחת לתפריט
זונטס מתחת לשורת לוגו – אמצע 1
cristalino קובית צד xi
מטרו באנר שמאל הכי עליון
מידלנד שחורי 140 על 70
אלבר טריומף קוביה עליון
עופר אבניר קוביה שמאל
מוטוטאץ דקר
תמוז
אישימוטו באנר קוביה שמאל
סטפן
HJC
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
voge מוטו24 באנר
אודי דגן 140 על 70

מדור משפטי: אתם אשמים בתאונה, מה בכל זאת ניתן לעשות?

מדור משפטי: אתם אשמים בתאונה, מה בכל זאת ניתן לעשות?

נתבע בתביעת רכוש יכול לנסות ולהקטין את סכום הפיצוי שיחוייב בו באחת משתי דרכים:

1. טענת רשלנות תורמת: בתי המשפט במקרים רבים נוהגים לקבוע רשלנות תורמת גם לצד השני לתאונה. ולכן גם אם האשמה היא עליהם, יש מקרים רבים בהם תוכלו לטעון שגם לצד השני יש אשמה כלשהיא בתאונה. הגם שאתם טעיתם, הצד השני אשר מכיר את הסכנות הצפויות בכביש, היה צריך לצפות את התנהגותכם ולכן להיזהר ממנה, ואם לא עשה כן יש לו גם אשמה כלשהיא בתאונה. טענה זו נפוצה מאוד בתיקים של סטייה מנתיב, תאונות בצומת, ואפילו בתיקים של אור אדום (כן, כן – נקבע בבית המשפט שכאשר נהג חוצה צומת באור ירוק הוא צריך לצפות שנהג אחר יעבור באדום, ולהיכנס לצומת רק לאחר שבדק וראה שאף אחד לא עושה כן, ואם לא עשה כן ונגרמה תאונה גם הוא אשם בה וניתן להטיל עליו רשלנות תורמת). כמובן שבמקרים של התנגשות מאחור יותר קשה לטעון טענת רשלנות תורמת.

משמעותה של טענה זו היא שאם בית המשפט קובע שאתם אשמים בתאונה, אבל לצד השני יש רשלנות תורמת בשיעור של 20% – אתם תחוייבו רק ב- 80% מהסכום הנתבע.

2. תקיפה של סכום הפיצוי הנתבע: כלומר של דו"ח השמאי של התובע. בתביעה בגין בנזקי רכוש התובע מוכיח את נזקיו באמצעות דו"ח שמכין לו שמאי. יש מספר דרכים לתקוף דו"ח שמאי (למשל חלקים חלופיים במקום מקוריים וחדשים, נזקים מסוימים שכלל לא נגרמו מהתאונה הנדונה ועוד), אולם דרך זו בד"כ מחייבת אותנו להגיש חוות דעת נגדית של שמאי מטעמנו, ולכן כבר כרוכה בהוצאות (שכר טירחת שמאי וחקירת שמאים בבית המשפט) וצריך לבחון את סיכוייה ואת כדאיותה בהתחשב בגובה הפיצוי הנתבע, ובכמה נוכל להפחית אותו.

משמעותה של טענה זו היא שאם בית המשפט מקבל את הטענה שהשמאי טעה הוא בהחלט יכול לחייב בסכום נמוך יותר מהסכום הנתבע.

 


 

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים. 

עו"ד ענת ברדה

לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-6355558. 

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין