fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

דיאלים 204 על 35
קאברג שחורי 205 על 35
דיאלים 204 על 35
בנלי שורת MENU
הווסקוורנה באנר שמאל
טריומף קוביה
עופר אבניר קוביה שמאל
הארלי שמאל
מטרו באנר שמאל הכי עליון
סטפן
לרט
אגוסטה HM קוביה הכי עליון
אלבר מוטושופ קוביה 140 מרכז
לרט
מידלנד שחורי 140 על 70
אישימוטו באנר קוביה שמאל
תמוז
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
HJC

נזקי גוף: האם אפשר לבחור את מי תובעים?

נזקי גוף: האם אפשר לבחור את מי תובעים?

פעמים רבות אני שומעת משפטים כמו – "אבל העיריה אשמה בתאונה, אני רוצה לתבוע אותה שהיא תשלם" – האם באמת אפשר?

בעניין זה יש להבחין בין נזק רכוש לנזק גוף.

בשעה שנזקי רכוש אפשר לתבוע ממי שאשם בגרימתם, הרי שכאשר מדובר בנזק גוף – ניתן לתבוע רק את ביטוח החובה.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע עקרון אשר נקרא "ייחוד העילה" ומשמעותו היא כי כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים ויש לו ביטוח חובה – הוא יכול לתבוע רק את ביטוח החובה על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה.

פעמים רבות כאשר תאונה נגרמת בגלל רשלנות של העירייה, למשל החלקה בגלל כביש משובש, או החלקה בשל פירות הנושרים מעצים מבלי שמנקים אותם, הרצון המיידי הוא לתבוע את העירייה, כי זה מה שנראה נכון. ואולם – עקרון ייחוד העילה שקבוע בחוק קובע שאי אפשר להחליט שרוצים לתבוע את העירייה, כדי לחנך אותה או פשוט כי זה צודק. ברגע שיש ביטוח חובה – התביעה היחידה האפשרית היא כנגד ביטוח החובה.

עקרון זה אולי נוגד לפעמים את חוש הצדק אבל בפועל הוא מקל על הנפגע מכיוון שהאחריות של ביטוח החובה היא אחריות מוחלטת ולא תלויה בשאלה איך קרתה התאונה ומי אשם בה או בשאלה האם לתובע יש אשם תורם שבגינו יופחת הפיצוי. לעומת זאת האחריות של העירייה היא לא מוחלטת והיא רשאית להתגונן בטענה שהיא איננה אחראית למפגע ואם טענתה מתקבלת אזי כל התביעה נדחית.

עקרון "ייחוד העילה" לא מאפשר לנפגע לבחור בדרך בה הוא מעדיף לנהל את תביעתו והוא נועד לשמור על מטרתו של חוק הפיצויים כחוק סוציאלי אשר נועד לייעל ולקצר את הליכי המשפט בתיקי תאונות דרכים ולהקל על הנפגעים בקבלת הפיצוי.


 

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים. 

עו"ד ענת ברדה

לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-635555

 

כל חדשות מגזין מוטו ישירות לסלולרי

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין
הונדה מגדל שמאל