fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

voge מוטו24 רביעי מתחת לתפריט
אלבר טריומף מתחת ל-menu – אמצע 3
cristalino מתחת לתפריט xi
זונטס מתחת לשורת לוגו – אמצע 1
cristalino קובית צד xi
מטרו באנר שמאל הכי עליון
עופר אבניר קוביה שמאל
אלבר טריומף קוביה עליון
תמוז
מוטוטאץ דקר
אישימוטו באנר קוביה שמאל
מידלנד שחורי 140 על 70
voge מוטו24 באנר
אודי דגן 140 על 70
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון
סטפן
HJC

מדור משפטי: מי קובע כמה נכות נשארה מתאונה עבודה?

מדור משפטי: מי קובע כמה נכות נשארה מתאונה עבודה?

בטור הקודם שעבר הסברתי כי במקרה של תאונת דרכים מי שקובע האם נותרו אחוזי נכות כתוצאה מהתאונה הוא רק מומחה בית משפט, ואסור להציג למומחה כזה חוות דעת פרטיות אלא רק מסמכים רפואיים, וזאת על מנת לשמור על האובייקטיביות שלו.

במקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, הנפגע יכול לבחור באיזו דרך הוא רוצה ללכת – או מומחה בית משפט, או ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע שאדם שבחר ללכת לועדות רפואיות, והן קבעו את נכויותיו – הקביעה של הועדה הרפואית מחייבת בתביעה של אותו אדם מול ביטוח החובה, ובמקרה כזה כבר לא ממנים מומחים מטעם בית המשפט.

לכן למעשה כאשר תאונת דרכים היא גם תאונת עבודה קיימת דרך נוספת לקביעת אחוזי נכות והיא על ידי ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

האם ניתן להציג לועדה רפואית חוות דעת פרטית? התשובה היא כן. כאשר מגיעים לועדה רפואית מותר לנפגע לצרף ולהציג חוות דעת רפואית פרטית אשר קובעת כמה אחוזי נכות נותרו לו, ולבקש מהועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי לאמץ ולקבל את האמור בחוות הדעת. ואולם חשוב להבין שהועדה אינה מחוייבת לקבל את חוות הדעת הפרטית של הנפגע, ובפועל היא תחליט בעצמה, על פי שיקול דעתה, כמה אחוזי נכות נותרו לנפגע.

האם ניתן לערער על חוות דעת של מומחה בית משפט? התשובה היא כן. בביטוח לאומי יש שני דרגים – דרג ראשון ודרג שני. בשלב הראשון הנפגע נבדק על ידי ועדה רפואית בדרג ראשון והיא קובעת את אחוזי הנכות אשר נותרו לו. במקרה שבו הנפגע לא מרוצה מקביעת הועדה הרפואית מדרג ראשון הוא יכול להגיש ערר, ואז הוא יוזמן לבדיקה חדשה אצל ועדה מדרג שני, שהיא בעצם ועדה עם רופאים אחרים. בועדת ערר לא יושב הרופא הראשון שקבע את אחוזי הנכות עליהם מערערים, ובועדת ערר יושבים 3 רופאים אשר נותנים את החלטתם.

ברגע שיש קביעה סופית של הועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי – הקביעה הזו מחייבת את הצדדים בתביעת הנפגע כנגד ביטוח החובה.

האם ניתן לחקור את הועדה הרפואית בבית המשפט? התשובה היא שלא. לא ניתן להביא את הרופאים שישבו בועדות הרפואיות לחקירה בבית המשפט. אמנם קיימת דרך אחת לתקוף בבית המשפט את החלטות הועדות הרפואיות בהליך שנקרא הבאת ראיות לסתור, ואולם שוב – מדובר במקרים חריגים בלבד, בהם היה פגם או משהו לא תקין בהליך של הועדות הרפואיות (ולא רק חוסר שביעות רצון מהתוצאה).


 

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים. 

עו"ד ענת ברדה

לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-6355558. 

כל חדשות מגזין מוטו ישירות לסלולרי

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין