fbpx

מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית

דיאלים 204 על 35
מתחת לשורת MENU מטרו
דיאלים 204 על 35
בנלי שורת MENU
טריומף קוביה
מטרו באנר שמאל הכי עליון
הארלי שמאל
עופר אבניר קוביה שמאל
הווסקוורנה באנר שמאל
לרט
מידלנד שחורי 140 על 70
אישימוטו באנר קוביה שמאל
תמוז
סטפן
אלבר מוטושופ קוביה 140 מרכז
לרט
אגוסטה HM קוביה הכי עליון
HJC
מחירון אופנועים – קוביה שמאל תחתון

ק.ט.מ: נתוני מכירות ופיננסים מעולים בחצי השנה הראשונה

ק.ט.מ: נתוני מכירות ופיננסים מעולים בחצי השנה הראשונה

גיא בן ברק

צילום: אריק רוזנבלום

ק.ט.מ מציגה נתוני מכירות, מחזור ורווחים מעולים לחצי השנה הראשונה של 2014, מרשימים במיוחד על רקע האקלים הכלכלי בעולם בכלל ובתחום הדו-גלגלי בפרט – והטובים ביותר בתולדות החברה.

סך כול המכירות לחצי השנה הראשונה של 2014 עומד על 70,469 יחידות, עליה של כמעט 28% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד המצביעה על קצב מכירות שנתי של למעלה מ-140,000 יחידות, כמות המבססת את מעמדה של ק.ט.מ כיצרן האירופי הגדול ביותר.
ההכנסות בחצי השנה הראשונה עמדו על 410.3 מיליון אירו, עליה של 17.6% בהשוואה לחצי השנה הראשונה של 2013, הרווח הגולמי לפני מס וריביות עלה באופן משמעותי הרבה יותר, 82.6% בהשוואה לחצי הראשון של 2013.

ק.ט.מ מציינת במיוחד הצלחה במכירות של הסופר דיוק 1290 החדש, כמו-גם של מותג הסקוורנה המשתקם כתורמים לעליה של ק.ט.מ ל-7.7% מסך כול מכירות הדו"ג באירופה.

ההצלחה של ק.ט.מ מתבטאת גם בעליה במספר המועסקים בחברה ב-204 עובדים לסך כול של 2,053 מועסקים ברחבי העולם. 

תגובות

עופר אבניר מגדל ימין
הונדה מגדל שמאל